О нама
Удружење српско-руског пријатељства "Ресава" Милива основано је 16.12.2010.године на оснивачкој скупштини одржаној у Деспотовцу ради остваривања циљева у области афирмације и неговања духовних, културних, научних и других видова сарадње између српског и руског народа.

Циљеви Удружења су унапређивање сарадње српског и руског народа, имајући у виду културно историјску целовитост српског и руског народа у историјском континуитету - полазећи од тога да између њих постоје вековне историјске, цивилизацијске и културне везе базиране на истородној словенској припадности, православљу и блискости језика.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

- ради на међусобном упознавању српског и руског народа, путем прикупљања и обраде научних и стручних литература: духовних, културних, уметничких, научних и других области;

- организује самостално, или у заједници са другим организацијама, учење руског језика;

- организује уметничке и друге скупове, предавања и друге активности од значаја за јачање веза српског и руског народа;

- организује заједничке посете историјским и културним споменицима, као и уметничким колонијама;

- објављује публикације и часописе о сарадњи и посетама;

- едукује грађане против свих видова расне, националне и верске искључивости и мржње;

- ради на побољшању међусобног информисања и подстицања привредне сарадње;

- развија сарадњу са другим сличним удружењима и организацијама на унапређењу и побољшању циљева и задатака из области сарадње и што боље афирмације развијања пријатељства двају народа.

Српски језик
Русский     -     Српски


ВИДЕО ГАЛЕРИЈА


НОВИНСКИ ЧЛАНЦИ


ДОНАЦИЈЕ


ПОСТАНИТЕ ЧЛАНИНФОРМАЦИЈА


1.септембра 2014.године почела са радом Канцеларија Удружења.

Контактирајте насАмбасада Русије у Београду

Амбасада Србије у Москви

Општина Деспотовац